Υπηρεσίες

Πατήστε επάνω στην επιθυμητή Υπηρεσία και θα μεταφερθείτε αυτόματα στο σχετικό πεδίο για την καταχώρηση του αιτήματός σας

Μελέτες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Accounting Tasks

Διαχείριση Καθημερινών Υποθέσεων Επιχειρήσεων

&

Φυσικών Προσώπων.

Image by Carlos Muza

Λογιστική

&

Οικονομοτεχνικές

Μελέτες

Εξειδικευμένο

Μάρκετινγκ

Analyzing Data

Υλικά

&

Βιομηχανικά Πρότζεκτ

Investment Chart

Διασύνδεση Επιχειρήσεων

&

Φορέων

Διαχείριση Καθημερινών Υποθέσεων Επιχειρήσεων & Φυσικών Προσώπων. Λογιστική & Οικονομοτεχνικές Μελέτες Μηχανική & Βιομηχανικά Πρότζεκτ. Μελέτες Εξυγίανσης & Ανάπτυξης. Εξειδικευμένο Μάρκετινγκ. Διασύνδεση Επιχειρήσεων & Φορέων. Νέα Υπηρεσία Διασύνδεσης για Φοιτητές ΑΕΙ & ΑΤΕΙ. Υπηρεσία Αξιολόγησης. Ένταξης Σε Πρόγραμμα & Χρηματοδότηση, Πλάνο Ανάπτυξης Σύμβουλος Ευρεσυτεχνίας